Rogaliński Park Krajobrazowy

Jeśli chcesz zobaczyć jedno z największych w Europie skupisk dębów szypułkowych, unikatowe panoramy widokowe czy zarastające starorzecza na nadrzecznych tarasach to koniecznie musisz wybrać się do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1997 r. i jest położony zaledwie 20 km od Poznania. Urozmaicony krajobraz doliny Warty ukazuje się tutaj w bogactwie gatunkowym lasów, kompleksie zbiorowisk roślinnych, fragmencie Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, zadrzewieniach śródpolnych, historycznym krajobrazie łęgów Rogalińskich oraz korycie meandrującej Warty. W Parku możemy zobaczyć sklonowany metodą genotypu 800-letni dąb Rusa, okaz dębu szypułkowego, który został objęty programem ochrony leśnych zasobów genowych. Chrząszcz kozioróg dębosz, którego larwy są przyczyną zamierania drzew jest objęty czynną ochroną w PK. Na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego położone są dwa rezerwaty: “Krajkowo” i “Goździk Siny w Grzybnie” oraz obiekt o statusie Pomnika Historii – Pałac Raczyńskich w Rogalinie.

Nie przegap

  • wiosennych rozlewisk w dolinie Warty oglądanych z naturalnych punktów widokowych w Świątnikach, Trzykolnych Młynach lub z mostu w Rogalinku
  • malowniczej panoramy nadwarciańskich łęgów od strony Rogalina – jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych obejmujące ponad 1400 drzew (ich fantazyjne kształty od wielu lat są inspiracją dla artystów)
  • barokowo-klasycystycznego pałacu Raczyńskich w Rogalinie wraz z otaczającym go ogrodem
  • drewnianych kościołów w Rogalinku i Żabnie
  • miejsca straceń z czasów II wojny światowej w lesie koło Sowinek.

Krajobrazy

W Parku dominuje krajobraz rozległej doliny rzecznej z mozaiką starorzeczy, łąk, pól uprawnych, lasów i zadrzewień. Za to krajobraz kulturowy niewielkich wsi odnaleźć można w wyżej położonych fragmentach doliny rzecznej. Wybitnymi walorami krajobrazowymi odznaczają się okolice Rogalinka i Rogalina, gdzie znajduje się skupisko kilkusetletnich dębów rogalińskich, a także okolice Sowińca, Baranowa, Krajkowa, Czmońca, Orkowa czy Trzykolnych Młynów.

Wyzwanie

Spływ kajakowy Wartą z przystani w Rogalinku z przerwą, aby obejrzeć skupisko kilkusetletnich dębów lub wiosenne rozlewiska z naturalnych punktów widokowych w dolinie Warty.

Aktywności

W parku Rogalińskim można skorzystać ze szlaków pieszych i rowerowych, przepłynąć kajakiem, odwiedzić ośrodki jeździeckie. Przez teren parku przebiega fragment Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba.

Olga Kutyło z zespołem, kl. 3a LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Może zainteresuje cię również ten park?