Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje bogactwem form terenowych. Jej krawędź stromo opada w kierunku Żuław Wiślanych oraz Zalewu Wiślanego tworząc warunki do postawania na jej zboczach wąwozów i jarów wypełnionych potokami o górskim charakterze. Zróżnicowanie rzeźby terenu i siedlisk przyrodniczych powoduje, że można tu odnaleźć wiele gatunków roślin, które są charakterystyczne raczej dla przeciwległego krańca Polski. Warunki te zdecydowały, że Wysoczyzna nie od dziś zachwyca pięknymi krajobrazami. Były one inspiracją dla powstania pierwszych towarzystw krajoznawczych działających na terenie północnej Polski.

Nie przegap

  • Kadyny to miejscowość mieszcząca dawną rezydencję Cesarza Wilhelma II, która przykładem zachowanej pruskiej zabudowy rezydencjonalnej łączącej wykorzystanie cegły oraz konstrukcji ryglowej charakterystycznej dla muru pruskiego
  • Rezerwat Przyrody Kadyński Las w obrębie wzgórza klasztornego obejmuje najstarsze fragmenty drzewostanów bukowych Wysoczyzny Elbląskiej
  • Tolkmicko jest nie tylko ważnym portem Zalewu Wiślanego, ale również zachowanym układem urbanistycznym z licznymi elementami historycznej zabudowy

Krajobrazy

  • W obrębie Wysoczyzny występuje przewaga lasów liściastych z bardzo dużym udziałem buka, co zachęca do jej odwiedzania w szczególności jesienią. Najcenniejsze fragmenty siedlisk znajdują się w obrębie rezerwatów przyrody Kadyński Las oraz Buki Wysoczyzny Elbląskiej.
  • Duże różnice wysokości wiążą się z występowaniem sieci głębokich wąwozów wypełnionych przez potoki i strumienie. Najważniejszym z nich jest Stradanka, której dolina objęta jest ochroną w postaci rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Stradanki.

Punkty widokowe

  • Wieża z widokiem na panoramę Zalewu Wiślanego w Kadynach oraz ścieżka rekreacyjna prowadząca przez teren Rezerwatu Przyrody Kadyński Las zlokalizowane są pomiędzy Dębem Bażyńskiego i Zespołem Klasztornym Ojców Franciszkanów
  • Wieża nad rzeką Stradanką w Tolkmicku prezentuje panoramę miasta na tle Zalewu Wiślanego
  • Ze wzgórza imieniem Carla Pudora w Suchaczu można podziwiać południową część Zalewu Wiślanego, ale jego odwiedziny to również okazja do poznania historii utworzonego przez niego w 1901 roku Towarzystwa Krzewienia Turystyki w Elblągu i okolicy

Wyzwanie

Na terenie Wysoczyzny znajduje się wiele głazów narzutowych będących pomnikami przyrody. Choć dotarcie do najsłynniejszego z nich może być nieco skomplikowane, to pozwoli na odnalezienie historycznej granicy Warmii i Pogezanii, którą wyznaczał dawniej zlokalizowany na brzegu Zalewu Wiślanego Święty Kamień. Aby do niego dotrzeć należy skierować się na północ od Leśniczówki Nowy Wiek.

Aktywności

  • Wzdłuż Zalewu Wiślanego przebiega gruntowy szlak rowerowy Green Velo. Podróż nim pozwoli na odnalezienie śladów historycznego przebiegu Kolei Nadzalewowej, która łączyła dawniej Elbląg z Braniewem. Najlepiej zachowanym punktem dawnej linii pozostaje dziś budynek dworca kolejowego w Tolkmicku.
  • Choć po słynnej Królewskiej Wytwórni Majoliki w Kadynach pozostał dziś wyłącznie opuszczony budynek, warto odwiedzić współczesny warsztat ceramiczny na terenie dawnego majątku cesarskiego w Kadynach.

Konrad Młynarczyk

Może zainteresuje cię również ten park?