Spalski Park Krajobrazowy

©R.Szewczyk

Spalski Park Krajobrazowy powstał w 1995r. Park należy do najatrakcyjniejszych pod względem rekreacji i turystyki terenów w województwie łódzkim. Swoją wyjątkowość zawdzięcza zarówno walorom przyrodniczym (fragmenty starej Puszczy Pilickiej, dolina rzeki Pilicy, rezerwaty przyrody, chronione gatunki fauny i flory, parki zabytkowe i pomniki przyrody), jak i wartościom dziedzictwa kulturowego. Park stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Chroni on dolinę rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo terenami przyległymi. Tereny Spalskiego Parku Krajobrazowego zaskakują także swoją historią, która sięga średniowiecznych korzeni miejscowości Inowłódz i Rzeczyca, czy początków kształtowania się ośrodka pielgrzymkowego w miejscowości Studzianna-Poświętne.

Nie przegap

 • Kościół św. Idziego w Inowłodzu
 • Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
 • Zespół klasztorny Filipinów w Studziannie-Poświętnem
 • Stara stacja kolejowa ,,Jeleń”
 • Pomnik Żubra

Krajobrazy

 • Rozległe lasy wiekowej Puszczy Pilickiej
 • Zabytkowe założenia dworsko-parkowe
 • Naturalna dolina Pilicy
 • Pozostałości starych drzewostanów oraz wrzosowiska

Aktywności

 • kajakarstwo (spływy kajakowe)
 • wędrówki piesze (liczne szlaki turystyczne)
 • wycieczki rowerowe
 • jazda konna
 • grzybobranie

Adam Bajerski z zespołem, kl. 3a LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Może zainteresuje cię również ten park?