Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich

Lodowiec wędrujący przez północną Polskę kilkanaście tysięcy lat temu był łaskawy. Wiedział, że w Bieszczady będzie daleko, więc stworzył ich namiastkę pomiędzy Ostródą, a Lubawą. Wzgórza Dylewskie to pas najwyższych wzniesień w północno – wschodniej części kraju (Góra Dylewska – 312 m n.p.m.). Porośnięte bukami i świerkami pagórki tworzą deniwelacje niejednokrotnie przekraczające 80 metrów. Teren parku dzięki bardzo zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu i chłodnemu klimatowi jest rajem dla fanów biegówek. Wzgórza Dylewskie to także dawna granica II RP i Prus Wschodnich. Można tu wędrować śladami majątków, założeń krajobrazowych i nekropolii junkrów pruskich, szukać śladów plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu czy spróbować poruszyć głazy wyciągane przez gospodarzy spod Lubawy. Przy dużej dawce szczęścia można spotkać stado dziko żyjących muflonów.

Nie przegap

  • – wieś Glaznoty z dwoma kościołami i wiaduktem kolejowym – Jezioro Francuskie – wieża widokowa na Górze Dylewskiej – park dworski w Dylewie

Krajobrazy

– olbrzymie nagromadzenie głazów narzutowych
– teren wybitnie pagórkowaty, przypominający tereny podgórskie
– założenia krajobrazowe dawnych posiadłości junkrowskich: aleje przydrożne, parki, nekropolie

Wyzwanie

Aktywności

– narciarstwo biegowe, jazda rowerem, turystyka kulturowa

Dodatkowe informacje

zima jest znacznie ostrzejsza niż w sąsiednich regionach

Marcin Zalewski

Może zainteresuje cię również ten park?