Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Park Krajobrazowy Puszcza Romincka to ogromny las poprzetykany torfowiskami o urozmaiconej formie terenu tuż przy granicy z Rosją. Można w nim odczuć atmosferę Północy – dzięki borealnym lasom świerkowym (w tym rejonie świerki – co jest w Polsce dosyć wyjątkowe – występują zgodnie ze swoim naturalnym zasięgiem), zwisającym niczym sople porostom świadczącym o czystości powietrza oraz takim reliktom polodowcowym jak malina morożka (przysmak Norwegów). Dodatkowo, krajobraz formuje m.in. rzeka Błędzianka, która ze względu na znaczne spadki terenu miejscami przypomina górski potok. Oprócz dużej wartości przyrodniczej, Puszcza Romincka jest ciekawa pod względem historycznym. W XVIII w. i XIX w. Puszcza była lasem przeznaczonym do polowania dla cesarza pruskiego i dzięki temu była chroniona przed wyrębem. Jeszcze dziś można podziwiać budownictwo dawnej pruskiej świetności. Być może najciekawszymi przykładami budownictwa pruskiego są pozostałości po linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami. W kilku miejscach (Stańczyki, Kiejpocie, Botkuny) można podziwiać wspaniałe, monumentalne wiadukty kolejowe, którymi niegdyś pędziły parowozy. W wielu miejscach dostrzeżemy pozostałość nasypu kolejowego, po którego grzbiecie dziś często prowadzą drogi gruntowe. Bardzo ciekawe jest też zwiedzanie nieistniejącej dzisiaj wsi Golubie, w której przed wojną była stacja kolejowa, poczta, szkoła, urząd celny i mieszkało w niej ponad 300 osób, a obecnie ledwo można odszukać fundamenty dawnych zabudowań.

Nie przegap

  • – zabytkowe mosty kolejowe w Stańczykach, Kiejpociach, Botkunach – Głazy Wilhelma (z datą polowania i opisem zdobyczy…) – park podworski w Bludziach (i sama miejscowość – bardzo malownicza) – pozostałości nieistniejącej wsi Golubie

Krajobrazy

– borealny bór bagienny
– duży kompleks leśny
– malownicza dolina rzeki Błędzianki
– liczne mokradła, torfowiska wysokie i niskie, torfowiska kopułowe ze źródłami
– malowniczy krajobraz skraju puszczy
– krajobraz młodoglacjalny

Wyzwanie

Aktywności

– jazda rowerem
– wędrówki
– wszystko co jest związane z jeziorami
– turystyka kulturowa (budownictwo pruskie, pozostałosci po zespołach pałacowych, mosty kolejowe, pozostałości po dawnych miejscowościach)
– spływy kajakowe

Dodatkowe informacje

Agnieszka i Jacek Przeciszewscy

Może zainteresuje cię również ten park?