Park Krajobrazowy Stawki

Park Krajobrazowy Stawki

©Mila Starok

Park Krajobrazowy Stawki, utworzony w 1982 roku, jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Znajduję się w obrębie Niecki Włoszczowskiej, w północnej części województwa śląskiego, w gminie Przyrów.  Park stanowi zwarty kompleks leśny, położony na terenie płaskim, poprzecinanym licznymi ciekami wodnymi należącymi do dorzecza Wiercicy. We wschodniej części parku znajdują się lasy wilgotne: olsy, olchy, jesiony, wiązy oraz graby, lipy, dęby. W tej  bardziej podmokłej części, fragmenty lasów łęgowo – olsowych są objęte ochroną w ramach rezerwatu przyrody Wielki Las. Natomiast w zachodniej części parku występują wilgotne bory sosnowe oraz lasy mieszane. W granicach parku znajduje się, zasługujące na uwagę, uroczysko Babski Las – projektowany rezerwat przyrody. Oprócz zbiorowisk leśnych występują tu również zbiorowiska wodne i szuwarowe, stawy rybne, a także fragmenty torfowisk i łąk wodnych. Park stanowi teren siedliskowy ptaków m.in. bociana czarnego oraz żurawia. Można tu również spotkać traszki, ropuchy, węże i jaszczurki. Warto również zwiedzić okolice parku, który leży niedaleko Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, poczynając od ruin zamku Ostrężnik, Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku, rezerwatu przyrody „Parkowe”, a kończąc na murowano-drewnianym kościółku św. Mikołaja z początku XVI w.

Nie przegap

 • Rezerwat Przyrody „Wielki Las” – Uroczysko „Babski Las”
 • Rezerwat Przyrody „Parkowe”
 • Stary Młyn w Zalesicach
 • Zespół Pałacowo-Parkowy w Złotym Potoku, Pałac Raczyńskich (warto kupić ekologiczne pomidory od gospodarza)
 • Ruiny zamku Ostrężnik
 • Kościółek św. Mikołaja z XVI w. oraz stary cmentarz żydowski w Przyrowie                                                                                                                      

Krajobrazy

W samym parku :

 • bagna, torfowiska oraz stawy;
 • lasy łęgowe (olchy, jesiony, wiązy);
 • sosnowy bór bagienny;
 • bór jodłowy;
 • 300-400 letnie dęby pomnikowe;
 • podlegające ścisłej ochronie: storczyk Fuchsa, bluszcz
  pospolity, liczydło górskie, skrzyp olbrzymi.

Zespół Pałacowo- Parkowy w Złotym Potoku:

 • staw Irydion
 • Aleja Grabowa
 • 52 gatunki drzew ( m.in. wiąz turkiestański, modrzew japoński, tulipanowiec amerykański )
 • pomnik przyrody – ok 600 letni dąb szypułkowy „Dziad”

Ruiny zamku Ostrężnik:

 • Jaskinia Ostrężnicka

Aktywności

Kajak – spływy kajakowe rzeką Wiercica

Wędrówki piesze

Rower – wycieczki w parku (jest tu szlak rowerowy, początek
w osadzie Kopaniny) oraz w rezerwacie przyrody „Parkowe”

Jazda Konna – Złoty Potok, Stajnia Wiking – na wprost
zespołu pałacowo-parkowego w Złotym Potoku

Mila Starok

Może zainteresuje cię również ten park?