Kozienicki Park Krajobrazowy

Kozienicki Park Krajobrazowy

Na pograniczu Mazowsza i historcznej Małopolski, w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki znajduje się Puszcza Kozienicka, której znaczna część została objęta ochroną w ramach Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Przez stulecia funkcjonowała jako królewskie tereny łowieckie, a potem dobra rządowe, dzięki czemu uniknęła większej wycinki. Kryje w sobie ponad 260 pomników przyrody, 16 gatunków nietoperzy czy też siedliska zagrożonego żółwia błotnego. Pośród 15 wyznaczonych rezerwatów natrafimy także na pamiątki walk z okresu I i II wojny światowej. Na własnej skórze będziecie mogli odczuć specyficzny klimat tej Puszczy, gdyż stanowi ona jakby „wyspę” pośród sąsiednich terenów, o średniej temperaturze rocznej wyższej o 0,5 °C oraz wyższych opadach, co przekłada się na wyjątkową szatę roślinną.

Nie przegap

  • 15 rezerwatów, m.in.: Krępiec – rzeczka wypływająca z największego źródła w Puszczy Kozienickiej, nad którą rosną olbrzymie jawory, w głębokim wąwozie porośniętym m.in. wiekowymi (nawet 300-letnimi) dębami
  • Źródła Królewskie – dolina silnie meandrującej rzeczki Zagożdżonki z obfitymi źródliskami, obmurowanymi piaskowcem, z których podobno pił wodę król Władysław Jagiełło
  • Jedlnia – fragment 200-letniego lasu sosnowego –
  • Okólny Ług – torfowiska z licznymi zbiornikami wody pozostałymi po wydobywaniu torfu, siedlisko żołwia błotnego
  • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie
  • Cmentarze z I wojny światowej oraz Mauzoleum Legionistów 1914 r.
  • pamiątki tzw. operacji dęblińskiej, w której walczyły oddziały Legionów Polskich –
  • pozostałości po Kolei Leśnej Pionki

Krajobrazy

Niziny urozmaicone dolinami rzek Radomki i Zagożdżonki oraz wydmy i fragmenty bagienne.

Wyzwanie

znajdźcie pozostałości po Kolei Leśnej Pionki – przemysłowej kolei wąskotorowej, funkcjnującej w latach 1916-1983 w Puszczy Kozienickiej.

Aktywności

Wędrówki piesze i rowerowe
Przez teren Parku przebiega 9 ścieżek dydaktycznych, 9 oznakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz 17 szlaków rowerowych.

Dodatkowe informacje

Cudowny film Sławomira Wąsika o KPK (czyta Krystyna Czubówna!)

Aleksandra Krugły

Może zainteresuje cię również ten park?