Chojnowski Park Krajobrazowy

Mozaika leśno-łąkowo-polnego mazowieckiego krajobrazu, poprzecinanego niewielkimi rzeczkami, wśród których króluje Jeziorka. Ten niepozorny i nieco rozproszony teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się na południe od Warszawy i pełni niezwykle ważną funkcję jako jeden z elementów „zielonego pierścienia” stolicy. Wypoczynkowa baza dla mieszkańców miasta i podwarszawskich okolic, a jednocześnie miejsce interesujące pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym dla turystów. Obserwatorzy ptaków mogą spróbować dostrzec tu bielika, a na miłośników flory czeka ciekawostka botaniczna – stanowisko wiciokrzewu pomorskiego, będącego osobliwością na tych terenach.

Nie przegap

 • stawy w Żabieńcu – najważniejsze w okolicy miejsce występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej, a także ostoja ptaków wodno-błotnych
 • Łąki Soleckie – dawniej mokradło stałe, obecnie już tylko okresowe – Gościniec Warecki – pozostałość Traktu Wareckiego, łączącego Warszawe i Warkę od średniowiecza do XIX w. – zespół dworski w Oborach, z barokowym pałacem z XVII w. i parkiem
 • willowo-uzdrowiskowa zabudowa Konstancina-Jeziorny, jednego z najsłynniejszych polskich „miast-ogrodów”
 • zabytkowe dwory z XIX i XX w.: w Wólce Pęcherskiej, Pracach Dużych, Ryxów w Prażmowie
 • stare młyny nad Jeziorką: drewniany w Zawodnem, murowany w Gołkowie
 • ścieżka turystyczno-edukacyjna „Gonna sosna” (6 km), startująca w Bogatkach, dzięki której można poznać rezerwaty: „Biele Chojnowskie” i „Las Pęcherski”
 • pszczela polana edukacyjna – na terenie głównej siedziby Nadleśnictwa Chojnów w Pilawie

Punkty widokowe:

 • wieża obserwacyjna Lasów Państwowych w uroczysku „Zimne Doły” oraz okolice nadwiślańskiej Skarpy Oborskiej

Krajobrazy

 • głównie tereny leśne (75%), a także łąki (15%) i niewielkie powierzchnie torfowiskowe
 • dominujące bory mieszane z przewagą sosny; oprócz nich bory świeże, grądy i łęgi
 • w przeważającej mierze płaskie tereny wysoczyzny morenowej, z gdzieniegdzie występującymi wzniesieniami wydmowymi osiągającymi maksymalnie 10 m wysokości względnej
 • naturalnie meandrujące koryto rzeki Jeziorki i jej dopływów – Zielonej i Tarczynki

Wyzwanie

Obszar Chojnowskiego Parku Krajobrazowego jest cenny nie tylko przyrodniczo, ale także architektonicznie, historycznie czy kulturowo. O dziejach i tradycjach tych terenów świadczą przydrożne kapliczki, które można dostrzec zarówno na leśnych ścieżkach, jak i okolicznych wiejskich drogach czy skrzyżowaniach. Zwiedzając Park, spróbuj odnaleźć przynajmniej dziesięć takich kapliczek i przyjrzyj się im dokładniej. Kiedy i w jakim celu powstały? Kogo lub co przedstawiają? Może mają upamiętniać ważne wydarzenia albo zostały wzniesione w innych intencjach?

Aktywności

 • -wycieczki piesze, np. Głównym Szlakiem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, czyli trasą: Konstancin-Jeziorna-Złotokłos (35,5 km)
 •  wycieczki rowerowe
 • spływy kajakowe rzeką Jeziorką; dostępne trasy: Łoś – Zalesie Dolne (16 km), Zalesie Dolne – Konstancin-Jeziorna (14 km)
 • jeździectwo
 • geocaching i dydaktyczne wyprawy z questami
 • wydarzenia sportowo-rekreacyjne, np. cykl biegów BiegamBoLubię LASY
 • obserwowanie ptaków i stawów w Żabieńcu z wieży na terenie uroczyska „Zimne Doły”
 • przejażdżka Piaseczyńsko-Grójecką Kolejką Wąskotorową

Dodatkowe informacje

Dociekliwym turystom warto polecić również przewodnik po Chojnowskim Parku Krajobrazowym autorstwa Lechosława Herza – jednego z najbardziej uznanych polskich krajoznawców.

Joanna Kostana

Może zainteresuje cię również ten park?