Brudzeński Park Krajobrazowy

Meandrująca rzeka, wysokie brzegi, zarastające starorzecza, bogate lasy. To właśnie nas czeka w Brudzieńskim Parku Krajobrazowym – Mazowieckiej Szwajcarii. Tutejszy teren ukształtował ostatni lodowiec, a przecięła rzeka Skrwa prawa, tworząc malownicze wąwozy i jary. To jej dolny bieg chroni Park Krajobrazowy, w skład którego wchodzą 3 rezerwaty: Brwilno, Sikórz i Brudzeńskie Jary. Rzeka najbardziej malowniczo meandruje w rezerwacie Sikórz. Ściana wąwozu dochodzi tu nawet do 50 metrów, a jego strome zbocza rozcinają liczne jary i strumienie. Zbocza porasta bogaty, naturalny las – grąd i łęg. Ujście Skrwy do Wisły (zbiornika Włocławskiego) otacza rezerwat Brwilno. Chroni on wysoką skarpę pradoliny Wisły o stromych zboczach oraz rzadkie zbiorowiska leśne – dąbrowę świetlistą i grąd wysoki. Bogactwo i wyjątkowość tutejszej przyrody potwierdza występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg. Z krajobrazu kulturowego można wyróżnić grodzisko wczesnośredniowieczne, zespoły dworskie w Karwosiekach Cholewicach, Brudzeniu Dużym, Srebrnej i Sikorzu, osadę młynarza w Radotkach, drewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja w Brwilnie Górnym z 1740 roku, cmentarz w Sikorzu oraz Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie.

Nie przegap

  • spłyń Skrwą
  • obejżyj panoramę z grodziska w Brudzeniu Dużym
  • spójrz z wysokiej skarpy pradoliny Wisły
  • odwiedź muzeum w Murzynowie
  • odszukaj pozostałości zagród młyńskich w Lasotkach, Janoszycach lub Sikorzu

Krajobrazy

Starorzecza, wysokie brzegi rzeki Skrwy prawej i Wisły, jary, wąwozy, grądy, łęgi,

Aktywności

Szlaki piesze kolarstwo kajakarstwo krajoznawstwo turystyka konna

Marek Gryz / Syndrom Niespokojnych Odnóży

Może zainteresuje cię również ten park?