Sobiborski Park Krajobrazowy

Zarastające jeziora, torfowiska, bagna, pła, mszary i rojsty porozrzucane wśród sosnowych borów porastających niewysokie pagórki – to typowy krajobraz staroglacjalny. Utworzony i przemodelowany przez zlodowacenie, ale to dawniejsze – środkowopolskie. Na tyle dawno, że jego jego rzeźba zdążyła się już wygładzić, wyrównać i wyłagodnieć; pagórki nie są już takie strome, za to bagna i torfowiska dużo bardziej rozległe i niedostępne. Tak wygląda południowowschodnia część niezbyt znanego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. To tutaj, na obszarze tak zwanego Polesia Zachodniego, znajduje się Sobiborski Park Krajobrazowy.

Nie przegap

  • Rezerwat Żółwie Błota, Rezerwat Brudzieniec, Rezerwat Trzy Jeziora. Obszar występowania żółwia błotnego.
  • Na całym obszarze parku występują wilki.
  • Widuje się tu regularnie rysie.
  • Jeden z niewielu obszarów w Polsce gdzie można zaobserwować Puszczyka Mszarnego
  • Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (otwarcie pod koniec 2020).

Krajobrazy

Niewysokie pagórki porośnięte głównie borami sosnowymi, w zagłębieniach terenu bagna i torfowiska.

Aktywności

Pieszo, rowerem, obserwacja ptaków, żółwie błotne

Szczepan Żurek

Może zainteresuje cię również ten park?