Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

W połowie drogi pomiędzy Puszczą Kampinoską a Bydgoską na lewym brzegu spiętrzonej (a przez to szerokiej) Wisły znajdują się lasy wchodzące w obręb Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Ten utworzony w 1979 roku obszar ochronny rozciąga się na powierzchni 389,5 km², obejmując swym zasięgiem rozległe (dziś już porośnięte lasem) piaszczyste powierzchnie będące rezultatem dawnej akumulacji rzecznej, tereny wydmowe oraz podmokłe równinny z licznymi zabagnionymi dolinkami. W krajobrazie tego terenu możemy napotkać duże bogactwo form morfologicznych takich jak: rynny subglacjalne, ozy, kemy i terasy Wisły. Doliczyć się tam możemy 40 akwenów, na czele z unikatowym z racji na warstwowy układ osadów dennych jeziorem Gościąż. Z kolei Jezioro Rakutowskie w okolicach Kowala wraz z jego zabagnionymi okolicami, tworzy ważną ostoję na trasie migracji ptaków. To właśnie tego typu miejsca składają się na listę 16 rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie tego parku krajobrazowego. Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy, w których dominują bory sosnowe i lasy mieszane. Ciekawostką jest fakt, iż występować tam mogą rysie, które przywędrowały do tych kniei z ostępów Kampinosu.

Nie przegap

  • Zespół pałacowo-parkowy w Nowym Duninowie, w którego skład wchodzą: pałac z 1876 roku, pałacyk myśliwski oraz zameczek neogotycki z 1846 roku. Całość założenia otacza zabytkowy park z wieloma pomnikowymi drzewami.
  • Rezerwat Jezioro Rakutowskie został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.
  • Rezerwat geomorfologiczny „Gościąż” to zespół kilku tzw. „jezior na Jazach” oraz otaczające je torfowiska i lasy. W największym z jezior – Gościąż – zachowały się unikalne osady denne, będące przedmiotem badań naukowców polskich i europejskich. Ich rozpoznanie dało wgląd w prześledzenie historii zmian środowiska, w tym klimatu i szaty roślinnej w ciągu ostatnich 13000 lat.
  • Kościół NMP Matki Kościoła w Gostyninie, moim zdaniem wielce interesujący przykład architektury modernistycznej.

Krajobrazy

  • kompleks porośniętych lasem wydm śródlądowych
  • podmokłe łaki otaczjące jeziora, które w zaleznosci od opadów i pór roku zmieniją swoją powierzchnię, Zalew Włocławski

Aktywności

Okolice spiętrzonej Wisły dają możliwość żeglugi oraz stwarzają możliwości dla zwolenników wędkarstwa. Ciekawe szlaki dobre zarówno do turystki pieszek jak i rowerowej. Okolice jezior i brzegu Wisły stwarza dobre warunki do ciekawych obserwacji ornitologicznych.

Konrad Holzer

Może zainteresuje cię również ten park?